Barkod Bilgi İşlem 2004 yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuştur. Kendi ürettiğimiz yazılımlar sayesinde müşterilerimizin satış, lojistik, eticaret ve stok yönetimi konularında dijitalleşmesini, iş süreçlerinin daha sürdürülebilir ve raporlanabilir hale gelmesini, buna bağlı olarak işgücü,zaman ve ekipmandan tasarruf etmesini sağlıyoruz.Mobil Ekip Yönetimi, Depo Yönetimi, Sahadan Veri Toplama, eticaret ve Mağazacılık gibi konuların güvenli hızlı ve minimum hata ile gerçekleştirerek. Sürdürülebilir bir programla müşterilerimizi destekliyor ihtiyaclarına yönelik olarak hizmetler sunuyor ve maksimum fayda sağlıyoruz. Bugün, Türkiye’nin birçok ilinde, direkt ya da çözüm ortaklarımız aracılığı ile projeler yürütüyor ve bir çok başarılı işe imza atıyoruz.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. KULLANIM ALANI:
Bu sözleşmede, işbu satış sözleşmesinin https://barkodbilgiislem.com.tr/Grup.aspx?0|UYGULAMALAR linkinde içerik ve görselleri ile ifade edilen uygulamalar "Lisans" olarak ifade edilecektir. Lisansları üreten,satan ve desteğini veren Barkod Bilgi İşlem “Satıcı”, Lisansları satın alan kişi, kurum ve kuruluşlar (veya bunların personeli, işçileri ve yetkili kıldığı kişiler) ise “Müşteri” olarak adlandırılmıştır.
2. SÖZLEŞME GENEL HÜKÜMLERİ:
2.1. İşbu satış sözleşmesi, https://barkodbilgiislem.com.tr/Grup.aspx?0|UYGULAMALAR linkinde belirtilen Lisansların satış hükümlerini ihtiva eder.
2.2. Müşteri, Lisansın yüklemesini yaparak programın çalışır duruma getirerek bu sözleşmeyi de kabul etmiş sayılır.
2.3. Müşteri Lisansın ilk yüklemesinde vergi numarası tüzel kişilik ise ünvan şahıs ise isim soyisim ve bulunduğu ili belirtmek mecburiyetindedir. Bilgilerin eksik veya yanlış olması durumunda Satıcı lisanslama aşamasında Müşteriden Vergi Levhası, kaşe veya resmi fatura örneği isteyerek bu bilgileri güncelleyecektir.
3. FİYATLAR VE FİYAT LİSTELERİNİN GEÇERLİLİĞİ:
3.1. Lisans müşteri satınaldığı andaki liste fiyatı geçerlidir. Müşteri fiyat listesini satıcıdan mail yoluyla talep edebilir.
3.2. Liste fiyatları K.D.V. dahildir. K.D.V. ve Ö.T.V. oranı kanunen belirlenmiş değerde olmak şartı ile fatura üzerinde yazılır.
3.3. Lisansa konu uygulamanın ilk kurulumu ile 30 (otuz) günlük demo ücretsiz kullanım süresi başlamış olur. Demo süresinin bitiminde Satıcı tarafından fatura düzenlenir.
3.4. İş bu sözleşme Lisansın faturalaştırılması ile başlar ve süresizdir.
3.5. Müşteri Demo süresi dışında Lisansları Satıcının izni olmadan ücretsiz kullandıramaz. Kullandırdığı tespit edilmesi durumunda kullandığı süre 2 ile çarpılarak kiralama bedeli üzerinden fatura edilecektir.
3.6. Lisansa konu programlar Satıcı özmalı olup izin alınmadan disket,cd bellek ve her türlü depolama aygıtı ile çoğaltılamaz internet üzerinden dağıtılamaz.
3.7. Uygulamaların "Tüm Hakları Saklıdır" Satıcı uygulamalar üzerinde dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir, Lisans satın alan veya Kiralayan her kullanıcı bu hükmü kabul etmiş sayılır.
4. ÖDEMELER:
4.1. Müşteri, işbu sözleşmeye mesnet, faturada dökümü yapılan Lisansın bedelini, kendisine tanımlanan ve fatura ön yüzünde belirtilen süre içinde Satıcıya nakit makbuz mukabili, banka havalesi, çek ve kredi kartı ile ödemekle yükümlüdür.
4.2. Bu süre içinde, Lisans bedelini ödemeyen Müşteri, Satıcıya aylık (%3) yıllık (%36)’dan işleyecek gecikme faizi ödemekle yükümlüdür.
5. TESLİMAT KOŞULLARI:
5.1. Teslimat, fatura,lisanslama ve ödeme işleminin yapılması ile beraber Lisans Müşteriye teslim edilmiş sayılır.
5.2. Müşteri, işbu sözleşmenin ön sayfadaki faturada belirlenen Lisans veya Lisanslardan herhangi birini veya tamamını teslim aldıktan sonra, (30) (otuz) gün içinde, iade masrafları ve kargo giderleri kendisine ait olmak şartıyla Satıcıya iade faturası ile iade edebilir.
5.3. Müşteri, bu süre içinde iade etmezse, Satıcı iade talebini red etme hakkına sahiptir.
5.4. Müşteri, Lisansa konu programın ayıplı olduğunu demo süresi içinde Satıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır.
5.5. Demo süresi içinde veya sonrasında Müşteri tarafından program üzerinde bir güncelleme istenirse, Bahse konu güncellemenin akıl,mantık genele pratize edilebilirliği ve TC yasa ve kanunlarına uyguluğu kontrol edilir, Güncellemeyi programa uygulama hakkını Satıcı kendisinde saklı tutar. Satıcı yapılacak güncelleme ile ilgili gerek görürse Müşteriye fiyat teklifinde bulunur Müşteri kabul etmesi durumunda önce ödeme gerçekleşir. Satıcı Müşteri siparişinde belirttiği teslim sürelerine riayet etmekle yükümlüdür.
5.6. Aksine bir sözleşme yapılmamış ise; özel müşteri satınalma taleplerinde ve/veya siparişlerde; içeriği olan Lisans ve/veya Lisansların, güncelleme veya satış programından kalkması durumunda, Satıcının satış ve destek talebini karşılama sorumluluğu ortadan kalkar.
5.7. Satıcı müşterinin müşteri satınalma talebini ve/veya siparişlerini kabul etmek zorunda değildir. Satıcı müşteri satınalma talebini ve/veya siparişlerini kısmen veya tamamen reddedebileceği gibi değiştirebilme hakkına da sahiptir.
5.8. Satıcı afet (Deprem-Sel-Doğal sebeplerden oluşabilen yangınlar v.b.) tanımına uyan durumlarda, meydana gelecek sevkiyat ve teslimat gecikmelerinden Satıcı sorumlu değildir. Bu gecikmelerin neticesinde, Müşterinin üretim kaybı tazmini veya buna bezer herhangi bir maddi/manevi tazminat talebi de söz konusu olamaz.
5.9. Bahse konu Lisanslar T.C. Fikir ve sanat eserleri kanunlarınca koruma altındadır.
5.10. İhtilaf olması durumunda İZMİR Mahkemeleri yetikidir.
7. UPGRADE VE GUNCELLEME:
7.1. Lisansların entegre çalıştığı ERP yazılımlarının versiyon yükseltmesi durumunda (Örneğin Mikro V15'ten V16'ya) Upgrade Lisanslama işlemi yapılacaktır. Bu işlemin ile ilgili ücretler Fiyat listemizde belirtilmiş olup. fatura ve ödeme ile beraber Lisanslar yeni versiyon için tekrar yüklenip çalışır duruma getirilecektir.
7.2. Versiyon yükseltmelerdeki kurulum ve eğitim süreçlerini Müşteri kendisi yürütür gerek duyulması durumunda Satıcı ücret karşılığında Müşteriye Uzak Bağlantı ve telefon ile yardımcı olacaktır.
7.3. Lisansların entegre çalıştığı ERP yazılımlarının sürüm yükseltmesi durumunda (Örneğin: V15 20.a dan V15 20.b yükseltilmesi) Lisansların ilgili sürümlere uygun güncellenmiş arşivleri indirilip güncelleme işlemi yapılacaktır.
7.4. Sürüm yükseltmelerdeki kurulum ve eğitim süreçlerini Müşteri kendisi yürütür gerek duyulması durumunda Satıcı Ücret karşılığında Müşteriye Uzak Bağlantı ve telefon ile yardımcı olacaktır.
7.4. Satıcı Sürüm yükseltme işlemlerinde dilerse Müşteriye teklifte bulunup Müşterinin teklifi kabul etmesi durumunda ilgili arşivlere erşime izin verir. (Bu hizmet fiyat listemizde MAG olarak geçmektedir.) Müşterinin teklifi red etmesi durumunda sürüm güncelleme işlemi gerçekleştirilemez.
8. SERVİS VE DESTEK:
8.1. Satıcı haftaiçi 09:30 - 18:00 saatleri arasında uzak bağlantı ve telefon desteği sağlar.
8.2. TC yasaları ve kanunları ile belirlenen Dini ve Milli bayramlarda Uzak bağlantı ve Telefon ile hizmet vermediği için sorumlu tutulamaz
8.3. Yerinde hizmet ve destek talebinde ulaşım,konaklama ve yemek giderleri Müşteriye ait olacaktır.
8.4. Yerinde hizmet ve destek talebini alan Satıcı gerek görürse işgücü için teklif verir Müşteri kabul ederse fatura ödeme işlemi gerçekleşir ve Satıcı hizmeti ifa eder.
8.5. Müşteri kendisinin ve Müşterisinin data kayıplarından Satıcıyı sorumlu tutamaz. Yedek alma ve yedeği sağlıklı geri alma sorumluluğu Müşteriye aittir.

Bilgilerinizin bir varlık olduğunu, korunması gereken bir değer olduğunu biliyor ve tüm çalışanlarımızla bilgi güvenliği farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz.
İletişim bilgilerinizi, farklı kuruluşlara dağıtarak reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanmıyoruz.
Üyelik bilgilerinizi ve kişisel bilgilerinizi, sizin onayınız dışında; değiştirmiyor, diğer üyelere açmıyor, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmıyoruz.
Üyelik bilgilerinizi bünyemizde gizliliğini, bütünlüğü ve gerektiğinde erişilebilir halde olmasını sağlayarak kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz.
Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşme şartlarına uyuyoruz.

İnternet üzerinden gerçekleştireceğiniz tüm işlemleriniz %100 güvenlidir. Sipariş işlemlerinin bütün aşamalarında oluşan veri akışı ve kredi kartı bilgilerinizi, SSL teknolojisiyle şifrelenerek,
doğrudan ilgili banka Kredi Kart Merkezi’ne iletilmektedir. Bugün bu güvenlik sistemi tüm bankaların internet şubelerinde güvenle kullanılmaktadır.
Online ödeme sistemimizde firmamız kredi kartı bilgilerinizi saklamaz, kayıt etmez, bu sebepten her sipariş oluşturmada kredi kartı bilgilerinizi yeniden girmeniz gerekmektedir.